Vitnesbyrd

“Det var veldig gøy å treffe så mange engasjerte valgobservatører. Det å dra på arrangementer sammen for å lære mer om kulturen og historien til landet vi reiste til, samt å få en grundig innføring i alle krav og retningslinjer som skulle følges for at valget skulle bli godkjent, var veldig lærerikt.” – Robin Gulseth

 

“Jeg lærte mye om de praktiske sidene ved valgobservasjon, hvilke utfordringer en kan møte på i felt og ikke minst hvordan dette kan bidra til å styrke demokratiutvikling” – Tollak Nylænde Bowitz

 

 

“Det som sit best att i minnet er sjølve valdagen. Me byrja klokka sju om morgonen og observerte ulike vallokale over heile Tbilisi i Georgia. Av ulike grunnar tok stemmeoppteljinga ved det siste vallokalet mykje lenger tid enn forventa, og me enda opp med å vera der heile kvelden og natta. Først klokka sju neste morgon kom me tilbake til hostellet, overtrøytte og metta av inntrykk, men med gode minner og artige historier å fortella” – Anna Wågen

 

“Det kjekkaste var å reise rundt på valdagen og bli utfordra i ei rolle som var heilt ny, og gjennom vår deltaking bidra til merksemd kring valet. Det var eit godt fagleg opplegg som gav nyttig lærdom” – Bjørne Østrem Djukastein