Album

EDDA i Sarajevo, 2018
Styremedlem Johanne, Kristian og tidligere styremedlem Bujar holder stand på UiB, 2017.
Styremedlem Ida og tidligere leder Johanne sammen med den legendariske valgeksperten og statsviteren Frank Aarebrot, 2016.
Stiftelsesmøtet i Bergen, 2016.