Om oss

EDDA (European Dialogue and Democracy Association) er en frivillig og ikke-kommersiell organisasjon. Vårt mål er å styrke interessen for og kunnskapen rundt politikk, samfunn og kultur i Øst-Europa. Dette ønsker vi primært å oppnå gjennom uavhengig valgobservasjon og seminarer i Norge i forkant og etterkant av valg.

EDDA ble stiftet i 2016 av studenter i Bergen og har i dag medlemmer fra hele landet. Vi var tilstede under valget i Georgia i 2016, Albania i 2017, Bosnia-Hercegovina i 2018 og i Polen i 2019. I tillegg var vi nasjonale observatører i Norge under Stortingvalget i 2021.

Vi ønsker å samarbeide med andre organisasjoner både lokalt og internasjonalt. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss kan du sende en e-post til office@eddabergen.no.

[English]

EDDA (European Dialogue and Democracy Association) is a non-governmental non-commercial organisation created by students in 2016.  Our goal is to create an increased interest for and knowledge about Eastern-European politics, society and culture in Norway. We achieve this through seminars and independent election observation missions. So far our members have participated as accredited election observers to Georgia, Albania, Bosnia-Herzegovina and Poland and shared insights from the ground with the Norwegian public through nation-wide news outlets and social media.

Edda sitt styre

Styremedlem: Ingeborg Sivertstøl
Leder: Iselin Berg Mulvik
Nestleder: David Waade
Styremedlem: Tonje Holtan
Styremedlem: Bendik Lysvåg
Styremedlem og økonomiansvarlig: Kaia Andrea Sølverød