Om oss

EDDA (European Dialogue and Democracy Association) er en frivillig og ikke-kommersiell organisasjon. Vårt mål er å styrke interessen for og kunnskapen rundt politikk, samfunn og kultur i Øst-Europa. Dette ønsker vi primært å oppnå gjennom uavhengig valgobservasjon og seminarer i Norge i forkant og etterkant av valg.

EDDA ble stiftet i 2016 av studenter i Bergen og har i dag medlemmer fra hele landet. Vi var tilstede under valget i Georgia i 2016, Albania i 2017, Bosnia-Hercegovina i 2018 og i Polen i 2019. I tillegg var vi nasjonale observatører i Norge under Stortingvalget i 2021. Vi dro tilbake til Bosnia-Hercegovina i 2022 og til Polen i 2023.

Vi ønsker å samarbeide med andre organisasjoner både lokalt og internasjonalt. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss kan du sende en e-post til office@eddabergen.no.

 

[English]

EDDA (European Dialogue and Democracy Association) is a non-governmental non-commercial organisation created by students in 2016.  Our goal is to create an increased interest for and knowledge about Eastern-European politics, society and culture in Norway. We achieve this through seminars and independent election observation missions. So far our members have participated as accredited election observers to Georgia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Poland and domestically in Norway.

EDDA Styret 2024-
EDDA Board 2024-

Leder/Leader: David Huseinovic Waade

Nestleder/Deputy Leader: Elisa Parnefält Størksen

Økonomiansvarlig/Chief Financial Officer: Isabel Bogen Ivarsøy

Styremedlem/Board member: Hedda Bjørnskau

Styremedlem/Board member: Ingeborg Jenny Sivertstøl

Styremedlem/Board member: Nora Didriksen

Styremedlem/Board member: Sebastian Hauan Stenberg

Styremedlem/Board member: Sondre Røise

Vara/Deputy: Lisa Shoshi

Vara/Deputy: Tonje Holtan

Valgkomité/Election Committee: Tonje Holtan